News

Eurobands/Addev Materials: continuïteit van onze activiteiten

In overeenstemming met de laatste aanbevelingen van de regering om de verspreiding van het Coronavirus te stoppen - Covid 19, heeft EUROBANDS (onderdeel van ADDEV Materials Group) een actieplan opgesteld om zijn werknemers, klanten en partners te beschermen en om de voortzetting van zijn activiteiten te verzekeren.

Beste klant, beste partner,

 

Hieronder vindt u de lijst van maatregelen die op onze verschillende sites zijn genomen om de gezondheid van onze werknemers en de activiteiten te beschermen:

 

- Onze teams blijven volledig beschikbaar om al uw vragen te beantwoorden, ook al zullen we ons nu concentreren op vergaderingen op afstand en contacten via telefoongesprekken en videoconferenties.

- Onze kantoren en productiesites blijven open. Er zijn maatregelen genomen om telewerken aan te moedigen en zo de interpersoonlijke contacten te beperken. Dergelijke regelingen komen ten goede aan degenen die thuis blijven, maar ook aan degenen die ter plaatse moeten komen om hun taken uit te voeren om de continuïteit van de productie te waarborgen. Bijgevolg zullen deze dus minder blootgesteld zijn aan besmetting als gevolg van de zeer kleine aantallen die aanwezig zijn.

- De levering van al onze materialen (tapes, technische films, chemicaliën) wordt nog steeds verzekerd door onze leveranciers. Er is een regelmatige communicatie met hen opgezet om de situatie dagelijks op te volgen.

- Zendingen naar onze klanten zijn in alle gebieden verzekerd. Wij doen ons best om u te helpen bij de voortzetting van uw activiteiten en anticiperen, indien nodig, op de voortgang van sommige van uw leveringen.

 

Deze periode is ongekend en verandert dagelijks. Wij houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat solidariteit en verantwoordelijkheidsgevoel het mogelijk zullen maken om deze epidemie te bestrijden en de economische activiteit die nodig is voor het dagelijks leven in stand te houden.

Het EUROBANDS-teams (onderdeel van ADDEV Materials Group) blijft tot uw beschikking voor alle vragen.